ESTETSKA KOREKCIJA UšIJU UZ UKLJUčENU LOKALNU ANESTEZIJU, PRETHODNE KONZULTACIJE I KONTROLU NAKON OPERACIJE ZA 4.550 KN!

- OSREDNJA-SLOVENIJA- skupinska znižanja, skupinske ponudbe in popusti na enem mestu

Poliklinika Arcadia je prva ordinacija za estetsku kirurgiju u HR i bilježi petnaest godina uspješnog rada

« VSI POPUSTI (827)

Ponuda u tijeku...